Maak een geinformeerde keuze

De zorgverzekeraar stuurt elk jaar zorgaanbieders een contract met de keuze dit al dan niet te tekenen. Er is geen overleg, het is tekenen bij het kruisje of niet. Wij hebben er sinds enkele jaren voor gekozen geen contracten meer te sluiten met zorgverzekeraars, omdat de bemoeienis van zorgverzekeraars met de inhoud van de behandelingen ons te ver gaat en omdat we de privacy van iedere persoon die zich bij onze praktijk meldt, willen beschermen.

Restitutiepolis en Naturapolis

Hoewel zorgverzekeraars liever zien dat iedere psycholoog een contract met hen sluit, willen zij ook voor verzekerden die naar een contractvrije psycholoog willen gaan een alternatief bieden: de zogenaamde restitutiepolis. Bij een restitutiepolis staat het de verzekerde vrij om naar een niet-gecontracteerde psycholoog te gaan en betaalt hij of zij alleen het eigen risico; de rest van de kosten worden dan voor 100% vergoedt. Heeft een verzekerde een gewone basisverzekering (de zogenaamde naturapolis) dan betaalt hij of zij het eigen risico, maar vergoeden verzekeraars gemiddeld geen 100 maar 70% van de overige kosten.

Hoewel de premie van een restitutiepolis hoger is dan die van een naturapolis, is het in veel gevallen toch aantrekkelijker om die restitutiepolis af te sluiten, omdat je dan die 100% vergoeding krijgt in plaats van die 70%.

Contractvrije psycholoog

Er zijn veel meer contractvrije psychologen in Nederland. Zij hebben zich met elkaar verenigd via contractvrijepsycholoog.nl. Voorafgaand aan iedere jaarwisseling publiceert Contractvrije Psycholoog een overzicht op de website, waarin zichtbaar wordt gemaakt welke zorgverzekeraars een zuivere restitutiepolis aanbieden en tegen welke prijs. Zo kan iedere Nederlander die overweegt in het nieuwe jaar in behandeling te gaan bij een psycholoog zien, wat de kosten zijn van een restitutiepolis. Wil je een verstandige keuze maken voor 2024, kijk dan hier naar het vergoedingenoverzicht 2024 op de website van contractvrijepsycholoog.nl.

 

Terug naar overzicht