Tarieven

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld en zijn geldig voor alle gesprekken, inclusief het eerste intakegesprek.

In de generalistische basis ggz worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering vier ‘zorgprestaties’ vergoed: kort, middel, intensief en onvolledig behandeltraject. Op grond van de gestelde diagnose en de ernst ervan wordt bepaald welk product van toepassing is. De prestatie onvolledig behandeltraject is aan de orde als na een of twee consulten blijkt dat je bij mij niet aan het juiste adres bent.

Prijslijst generalistische basis ggz

Overeenkomstig ​NZA tariefbeschikking​ (deze is ingegaan op 1 januari 2021)

Zorgprestaties

Product GBGGZ Kort                                                               €    522,13          

Product GBGGZ Middel                                                           €    885,01

Product GBGGZ Intensief                                                        €  1.434,96

Product GBGGZ Chronisch                                                      €  1.380,49

Product GBGGZ Onvolledig behandeltraject                          €    228,04

Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts             €      89,65

 

Niet verzekerde zorg

Individueel enkel consult                                                        €    114,41

Dubbel consult                                                                        €    228,82

No show                                                                                   €     57,00

Een enkel consult bestaat uit 45 minuten gesprekstijd, de overige 15 minuten gebruik ik voor voorbereiding en administratie. Een dubbel consult wordt meestal door clienten gekozen die de praktijk bezoeken voor relatietherapie (EFT) en bestaat uit 90 minuten gesprekstijd, de overige 30 minuten gebruik ik voor voorbereiding en administratie.

 

Wanneer komt de behandeling in aanmerking voor vergoeding?

De behandeling komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent door jouw huisarts verwezen naar de generalistische basis ggz en de verwijsbrief is bij ons binnen voordat het eerste gesprek plaatsvindt.
  • De huisarts vermoedt dat er sprake is van een psychische stoornis en dit vermoeden wordt bevestigd bij de intake.
  • De psychische stoornis die is vastgesteld behoort niet tot de door de overheid uitgesloten stoornissen. Zorg bij relatieproblemen, werkproblemen, (dreigende) burn-out of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) wordt niet vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Soms wel in de aanvullende verzekering.

Betalingsregels

Aan het einde van de maand ontvang je de factuur van de individuele sessies (niet verzekerde zorg) van die afgelopen maand. In het geval van de zorgprestaties generalistische basis ggz ontvangt je de factuur na afsluiten van de behandeling. Je dient deze binnen 15 dagen te betalen.

Afzeggingen en no show

Afzeggen van een consult kan natuurlijk altijd. Let op dat je minimaal 24 uur van tevoren afzegt, anders zijn wij genoodzaakt dit door te berekenen. Bij het doorberekenen van een consult houd ik geen rekening met de reden van afwezigheid. Indien jouw behandeling valt onder een vergoedingsregeling, vergoedt de zorgverzekeraar deze tijd niet en krijg je van mij een nota. ​ ​

Afzeggen kan telefonisch op 06 - ​58 94 63 36​ of per mail via welkom@bij-vandepol.nl.
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Ik heb er bewust voor gekozen geen contracten te tekenen met zorgverzekeraars en ben een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent dat je zelf je factuur indient bij jouw zorgverzekeraar voor vergoeding. Zie voor meer informatie over dit onderwerp ​www.contractvrijepsycholoog.nl​.

Natura of restitutie basisverzekering

Voor de basisverzekering heb je de keuze uit:

Restitutie basisverzekering

Je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en hebt dus vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je in behandeling wilt bij Psychologenpraktijk Van de Pol, is dit de meest gunstige variant.

Combi basisverzekering

Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Het kan hierbij zo zijn dat voor ggz-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, let hier goed op.

Natura basisverzekering

Bij een natura basisverzekering heb je afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar jouw zorgverzekeraar. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet je een deel van de kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed.

Het is verstandig om vooraf bij jouw zorgverzekeraar na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling.