Praktisch

Wet- en regelgeving

Ga je in behandeling bij een psycholoog, dan is er een aantal wetten op jou van toepassing. Deze wetten regelen de relatie tussen cliënten en zorgverleners, met als doel deze relatie te verhelderen. Het gaat daarbij om de volgende wetten:

  • WGBO: Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
  • Wet BIG: Wet beroepen individuele gezondheidszorg
  • AVG: Algemene verordening gegevensbescherming

Privacy statement

Psychologenpraktijk van de Pol hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Hiervoor is een ​privacy statement​ opgesteld.

Kwaliteitsstatuut

Psychologenpraktijk van de Pol heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigde. Je kan dat hier​ inzien.

Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Heb je vragen of klachten, laat het mij dan weten. Dan kunnen we samen kijken of we hier een oplossing voor kunnen vinden. Mocht ons dat in een gesprek toch niet lukken, dan kan je gebruik maken van de klachtenregeling van Er is iets misgegaan.

Hulp buiten openingstijden

Ben ik niet aanwezig op de praktijk en heb je hulp nodig? Neem dan contact op met de huisartsenpost via 0318 - 200 800 (voor inwoners van Veenendaal en omgeving). Zo nodig verwijst de arts je door naar de crisisdienst van de GGZ of de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis.